Obsah

 

Aktivity

Pro starší děti nabízíme tyto aktivity:
     - kroužek angličtiny
     - tancování s Martinou
    Co pro děti pořádáme:
     - divadelní představení v MŠ i v divadle, návštěvu kouzelníka v MŠ

     - karneval

     - oslavy narozenin a Dne dětí

     - návštěvy výstav a muzeí

     - účast ve výtvarných soutěžích

     - Mikulášskou nadílku s čertovským vystoupením

     - hrátky s čerty -den v kostýmech čertů a čertic 

     - oslava vánočních a velikonočních svátků

     - vítání jara "Sluníčkovým dnem"

    - rej čarodějnic a čarodějů v kostýmech 

     - výlety 

     - předplavecký výcvik

     - tvořivé dílny

     - párty s předškolákyAkce pro rodiče s dětmi:

     - sportovní odpoledne

     - hrajeme si spolu - Adaptace dětí v 1. třídě

     - podzimníčci z přírodnin

     - vánoční zvonění a zpívání

     - velikonoční vyrábění

     - besídky 

     - turistické hry pro děti a rodiče       ​

     - slavnostní rozloučení s předškoláky