Obsah

Mateřská škola Kollárova 2497

 

mš"Ahoj, jmenuji se Kryštof a momentálně jsem převlečený za piráta a moje kamarádka Karolínka také, budeme mít v naší školce karneval. Chodím do MŠ Tábor, Kollárova ulice. Tuto školku mi vybrala maminka, protože je blízko autobusového a vlakového nádraží a také to má maminka blízko do práce. 
 
Prodává v obchodním domě Dvořák a školka stojí hned pod ním. Mamince se líbila i školní zahrada, která je plná stromů, prolézaček a pískovišt. Nejraději si hraju na velké pirátské lodi. Teď už jsem předškolák, ale začínal jsem v 1.třídě, kde nám všichni říkali "malánci" (to jako že jsme ještě malí). 
 
Netkatalog A co děláme celý den? Vlastně si tu stále hrajeme (nejradši mám hrad a rytíře), zpíváme, kreslíme a malujeme. Také máme plno zajímavých encyklopedií, ve kterých si s kamarády listujeme a paní učitelky nám čtou zajímavosti. Každý den cvičíme a máme skvělou dřevěnou prolézačku ve třídě, na které se dá i klouzat. Každý den chodíme ven hrát si na zahradu, anebo se jdeme podívat do města na nějakou zajímavost, naposled jsme byli v knihovně a chystáme se k hasičům. Tam se moc těším, už jsme tam byli i vloni. Obědy nám vaří paní kuchařky v naší jídelně a moc mi chutná, ale rajskou polévku nejím. Naštěstí nás do jídla nikdo nenutí a můžeme si vybrat, co sníme. Po obědě spí jenom menší děti, my předškoláci se ani nepřevlékáme do pyžam. Odpočíváme chvíli na molitanech, poslechneme si pohádku a pak si zase hrajeme. No to už většinou začnou maminky pro nás, děti, chodit a jdeme domů. A to je asi tak všechno o mé školce!"
 
 

Filosofie školy

 

Naše mateřská škola s využitím všech dostupných poznatků, které věda nashromáždila, vychází z potřeb, které jsou spjaty s individualitou dítěte. Musí být připravena dítě přijmout takové, jaké je a nabídnout mu vždy dostatek přiměřených podnětů. Mateřská škola je nejen tím, kdo předškolnímu dítěti rozumí, ale i tím, kdo posiluje sebedůvěru rodičů v jejich vlastní schopnost výchovy. S odborně připravenou učitelkou představuje první stupeň výchovného působení, v němž se princip individualizace v podmínkách sociální skupiny může v plné šíři uplatnit.

Celkové zaměření naší MŠ vychází z osobnostně-orientovaného modelu a z etiky. Chceme, aby z dětí vyrostly osobnosti zdravě sebevědomé. Každé dítě v naší MŠ má právo se rozhodnout, zda přijme pozvání učitelky ke společným činnostem, či zda se bude věnovat vlastním aktivitám. Vedeme je k tomu, aby to, co započaly, také dokončily - byť ne hned, ale v průběhu dne či týdne. Pěstujeme v nich úctu k vlastním pracovním výsledkům. Dáváme jim možnost výběru - přispívá to k vytváření samostatnosti a nezávislosti. Nezapomínáme, že jedním z cílů je vychovat autonomní svobodné lidské bytosti, schopné o sobě rozhodovat. Jestliže rozhodujeme a ony plní naši příkazy a přání, vychováváme sice poslušného tvora, závislého na autoritách, ale to je pro budoucí plnohodnotný život dítěte nežádoucí.

V naší MŠ pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu, máme zpracován svůj Školní vzdělávací plán a jednotlivé třídy pracují s třídním plánem. Školní vzdělávací plán je dokument veřejný a přístupný rodičovské veřejnosti.

 

Zaměření činnosti MŠ

 

 • rozvíjení komunikačních dovedností a sociálních vztahů
 • kvalitní příprava dětí pro vstup do ZŠ
 • kompenzační a podpůrné programy pro děti se vzdělávacími potížemi a ze znevýhodněného sociokulturního prostředí
 • posilování sebedůvěry dětí, probouzet aktivní zájem a chuť objevovat stále nové
 • poskytnutí základů pro celoživotní učení a základů chování a jednání v duchu lidských a etických hodnot
 • podpora zdravého životního stylu
 • účast ve výtvarných soutěžích
 • taneční kroužek
 • návštěvy kulturních a společenských akcí, výstav
 • besídky pro rodiče, karnevaly, oslavy tradičních lidových svátků
 • výuka AJ (vedeno odborným lektorem)
 • kroužek keramiky
 • logopedická prevence (ve spolupráci s odborníky) 
 • ekologické programy pro děti podporované granty EU

 

Organizace dne je v plné míře podřízena potřebám dětí. Je vyvažována potřeba spontánní s řízenou aktivitou učitelky. Jsou aplikovány netradiční formy spolupráce s rodiči dětí. Rodiče mají možnost volného vstupu do MŠ během celého dne, mohou se účastnit výchovné práce, účastnit se předplaveckého výcviku i ostatních aktivit. Respektujeme plně individuální potřeby dětí a rodiny. Dětem poskytujeme prostor pro spolurozhodování, možnost vstupovat do dění MŠ jako plnoprávný účastník!

"Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové podmínky, v nichž se dítě naučí něco samo."