Obsah

Aktivity


Doplňkové aktivity:

 • ANGLIČTINA S RODILOU MLUVČÍ (paní Švadlenová) 
 • Tancujeme s ATAKEM 
 • Bazén

Bližší informace k jednotlivým doplňkovým aktivitám a přihlášky Vám předají paní učitelky na jednotlivých třídách.

 

Další připravované akce pro děti: 

 • Předplavecký kurz
 • Logopedická prevence  
 • Divadlo v MŠ
 • Návštěvy kulturních akcí a výstav
 • Návštěva knihovny
 • Návštěva botanické zahrady
 • Návštěva sádek
 • Návštěva hvězdárny
 • Návštěva policejní, hasičské služebny
 • Akce pořádané ve spolupráci s městskou policií
 • Lesní pedagogika
 • Canisterapie
 • Výukový program: Byl by ze mě husita?
 • ZOO v mateřské škole
 • Ukázka dravců
 • Svátky a oslavy: narozeniny a jmeniny dětí, Čertovské rojení, Vánoce, Karneval, Sluníčkový den, Velikonoce, ...

 

Akce připravované pro děti a jejich rodiče:

 • Tvořivé dílny
 • Oslava Mezinárodního dne dětí
 • Besídka ke dni matek
 • Loučení s předškoláky, zahradní slavnost