Obsah

MŠ Vančurova 2205

Ředitelství školy

Mateřská škola Tábor, Kollárova 2497 - příspěvková organizace, zřizovatel Město Tábor
Ředitelka: Mgr. Vlasta Vychodilová
Telefon: 739 046 060

Odloučené pracoviště

Mateřská škola Tábor,Vančurova 2205, součást příspěvkové organizace
Vedoucí učitelka: Kateřina Hejnová
Telefon:  603 742 958 

O nás

Mateřská škola ve Vančurově ulici v Táboře byla otevřena v roce 1960. Během doby docházelo v budově MŠ k různým úpravám.

V 80.letech byla závodní MŠ n.p.Jiskra Tábor. V roce 1991 přešla pod MěÚ Tábor.

Od 1.1.2003 je součástí MŠ Kollárova 2497 Tábor - jako odloučené pracoviště ( zařazení do sítě škol v právní formě: příspěvková organizace - právní subjekt ).


Kapacita MŠ je 72 dětí.

Mateřská škola má velmi dobře situovanou polohu, protože je uprostřed města a zároveň je v těsné blízkosti rybníku Jordán a botanické zahrady. Do botanické zahrady je možné projít brankou ze školní zahrady. To umožňuje dětem každodenně poznávat a pozorovat přírodu, rozvíjet si vztah k přírodě a její ochraně.

Blízké přírodní okolí a botanická zahrada jsou využívány k pohybovým aktivitám.

Prostředí mateřské školy je rodinného typu. MŠ má 3 třídy. Děti jsou do tříd zařazeny podle věku.

MŠ je vybavena dřevěným nábytkem, hračkami a pomůckami odpovídajícími věku dětí. Pomůcky pro výchovně- vzdělávací práci jsou průběžně podle aktuální nabídky doplňovány a obměňovány tak, aby splňovaly požadavky hygienické i vzdělávací.

Technický stav budovy je dobrý. Budova je třípodlažní, v každém podlaží je umístěna třída se sociálním zařízením. V 1.a 2. podlaží jsou stabilní ložnice pro odpočinek dětí. V suterénu jsou šatny a kuchyň s jídelnou.

K MŠ patří také školní zahrada s novými herními prvky.