Obsah

AktivityCo pro děti pořádáme:

     - divadelní představení v MŠ i v divadle, návštěvu kouzelníka v MŠ

     - besídky ke Dni matek

     - karneval

     - oslavy narozenin a Dne dětí

     - návštěvy výstav a muzeí

     - účast ve výtvarných soutěžích

     - Mikulášskou nadílku

     - oslavu vánočních a velikonočních svátků

     - vítání jara "Sluníčkovým dnem"

     - předplavecký výcvik

    - tvořivé dílny pro rodiče s dětmi

    - rozloučení s předškoláky