Obsah

Aktivity

Pro starší děti nabízíme tyto aktivity:

Aktuální nabídka zájmových kroužků pro děti pro školní rok 2020/2021 bude upřesněna v průběhu měsíce září.


Co pro děti pořádáme:

     - divadelní představení v MŠ i v divadle, návštěvu kouzelníka v MŠ

     - besídky, karneval

     - oslavy narozenin a Dne dětí

     - návštěvy výstav a muzeí

     - účast ve výtvarných soutěžích

     - Mikulášskou nadílku s čertovským vystoupením a tancem

     - oslava vánočních a velikonočních svátků

     - vítání jara "Sluníčkovým dnem"

     - výlety - ZOO apod.

     - předplavecký výcvik

    

Akce pro rodiče s dětmi:

     - drakiáda
     - tvořivé dílny
     - besídky k svátku maminek
     - vánoční besídky
     - rozloučení s předškoláky