Obsah

Aktuality

Seznam přijatých uchazečů do MŠ Vančurova pro šk. rok 2020/2021

Ředitelka školy rozhodla v souladu  s § 34, §165 odst. 2 písm.b) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Tábor, Kollárova 2497 a odl. pracoviště A.Kančeva 2628, Vančurova 2205)

 

                                                    Seznam uchazečů

 

Uchazeč                      Výsledek řízení

V24                               přijat

V27                               přijat

V25                               přijat

V17                               přijat

V16                               přijat

V01                               přijat

V19                               přijat

V10                               přijat 

V28                               přijat

V13                               přijat

V26                               přijat

V04                               přijat

V07                               přijat

V21                               přijat

V22                               přijat

V29                               přijat 

     

Ved.učitelka žádá všechny  rodiče, kteří si podali žádost i na jinou MŠ, aby oznámili, do které MŠ nastoupí.  

 Žádám všechny rodiče, aby si na příslušné MŠ vyzvedli v týdnu od 25.5. 2020 nejpozději  do 5.6. 2020 přihlášku na stravné, školné a evidenční list dítěte, ve kterém je nutné potvrdit pediatrem zdravotní způsobilost dítěte. Bude zde potvrzeno i očkování dítěte. Ostatní podrobnosti k provozu a podmínkám školy vám sdělíme osobně,v této nepříznivé epidemiologické situaci nemohou být organizovány schůzky pro rodiče.

Děkuji za pochopení.

                                          ředitelka školy

                                                                                         Mgr.Vlasta Vychodilová

                                                                                          ředitelka školy

                                                                                                                               

                                                                                         v z. Kateřina Hejnová

                                                                                          vedoucí učitelka

 

V Táboře 14.5.2020

 

Zprávy