Obsah

Aktuality

Seznam přijatých uchazečů do MŠ Vančurova pro šk. rok 2019/2020

 

Vážení rodiče, vítáme vás po prázdninách v novém školním roce 2018/2019! 

 • Pro dětí, které navštěvují předškolní třídu a do konce měsíce srpna dovršily 5 let platí ze zákona povinná předškolní docházka. V případě nepřítomnosti dítěte jsou rodiče povinni do tří dnů dítě omluvit. 
 • Děti z předškolní třídy nebudou odpočívat v ložním prádle. Přinesou si z domova svůj polštářek a tenkou deku.
 • Na korkové nástěnce před 1. třídou mají děti spolu s rodiči možnost náhlédnout a vybrat si některý z kroužků, které začínají koncem září nebo začátkem října
 • Prosíme rodiče, aby přinesli dětem do MŠ papírové kapesníky!
 • Nezapomeňte pravidelně číst nástěnky, kde jsou pro vás vždy ty nejaktuálnější informace!
 • Od měsíce října začínají již kroužky pro vaše děti: středa - taneční kroužek, čtvrtek - kroužek anglického jazyka, kopaná.
 • V MŠ se opět objevily vši - prohlížejte dětem pravidelně hlavy!
 • Pozvolna nám klepe na dveře zima a s ní zimní měsíce. Žádáme rodiče, aby svým dětem z poliček odnesli letní oblečení na převlečení! 
 • v měsíci prosinci nás čekají tyto akce:
 • 5. 12. Mikulášská nadílka v MŠ ( že by přišel čert s Mikulášem?)
 • 11. 12. nás v MŠ čeká vánoční dílna - akce pro rodiče a děti - společně si vyrobíme a ozdobíme malý vánoční stromek - začínáme tvořit od 14. 30hodin
 • 12. 12. bude v MŠ divadlo pro všechny děti -Vánoce kocoura Mikeše - od 9 hodin - rodiče zaplatí 45 Kč
 • 21. 12. poslední den v MŠ v roce 2018 si společně s rodiči zacinkáme, zachrastíme, zazvoníme a zazpíváme koledy při společně akci rodičů, učitelek a dětí ...Přesný čas počátku akce bude uveden na hlavní nástěnce před vchodem do MŠ
 •     Přejeme rodičům i jejich dětem příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2019!

Vítáme vás v novém roce 2019!

11.1. bude v MŠ pro všechny děti divadlo - Malostranská zimní pohádka - od 10 hodin - rodiče zaplatí 50 Kč

25.1. proběhne v MŠ unikátní bezdotykové oční vyšetření (pouze se souhlasem rodičů) -Prima Vizus-bližší informace jsou pro rodiče na hlavní nástěnce před vchodem do MŠ a ve třídách svých dětí - rodiče, kteří budou mít o vyšetření zájem, zaplatí 150 Kč

Připomínáme rodičům, že si mohou pro oběd do MŠ přijít pouze první den nepřítomnosti dítěte! Bližší a aktuální informace jsou rodičům k dispozici stále na hlavní nástěnce před vchodem do MŠ!

Únor - 2019

6.2.   Jdeme s dětmi z 2. a 3. třídy na Krejčík Honza do kina Svět (představení začíná v 9. hodin a rodiče zaplatí 50 Kč

7.2.   Začíná plavání předškoláků (Bližší informace budou pro rodiče na hlavní nástěnce před vchodem do MŚ)

          V týdnu od 11. února plánujeme pro děti karnevalové dopoledne (bližší informace budou pro rodiče opět na hlavní nástěnce!)

19. 2. Přijdou do MŠ sokolníci se svými dravci a krátce dětem přiblíží jejich způsob života (začínáme v 10 hodin a rodiče zaplatí 55Kč)

Březen 2019

V týdnu od 11. do 15. března budou jarní prázdniny. Provoz v MŠ je nepřerušen. Přesto žádáme rodiče, aby potvrdili docházku  nebo odhlášení svých dětí v tomto termínu.

18. 3. bude v MŠ cirkusové představení - od 9. 30 hodin a rodiče zaplatí 50Kč

Duben 2019

11. 4. končí předškolákům kurz plavání

12. 4. bude v MŠ divadlo - od 8. 30 hodin a rodiče zaplatí 50 Kč

16. 4. se budou děti fotografovat - začínáme již v 8 hodin

18. 4. Velikonoční prázdniny - provoz v MŠ je nepřerušen

Stále sledujte hlavní nástěnku před vchodem do MŠ!

Květen 2019

6. - 7. května zápisy nových dětí do MŠ (8.00 - 15.00 )

7. května(úterý) a 9. května(čtvrtek) se děti z 2. a 3. třídy zúčastní výuky dopravní výchovy zábavnou formou na Sídlišti nad Lužnicí, odchod z MŠ v 8 hodin (vše je zdarma), děti budou mít sportovní oblečení a pití s sebou

14. května se mohou maminky,  babičky a ostatní příbuzní těšit na besídky ke Dni matek, které budou probíhat v jednotlivých třídách od14. 30 hodin(1 třída), od 15 hodin(2. třída) a od 15. 30 hodin(3. třída)

16. května půjdou děti z 2. a 3. třídy do divadla na Pohádky z košíku. Odchod z MŠ bude v 9. 30 hodin. Představení začíná v 10 hodin. Budeme vybírat 50Kč

Rodiče, čtěte hlavní nástěnku před vchodem do MŠ a nové informace najdete také na nástěnce u 1. třídy!!! 

31. května půjdou děti z 1. a 2. třídy na výlet s malým překvapením.(S sebou si vezmou batoh s pitím a pláštěnkou) Odchod bude po svačině kolem 9 hodiny a návrat do MŠ kolem půl dvanácté.

Červen 2019

4. června půjdou děti ze 3. třídy na výlet (obora Nechyba - lesní pedagogika) - návrat do MŠ bude kolem 14 hodiny na odpolední svačinu

17. června nás čeká zážitkový den v MŠ - pro všechny děti - rodiče zaplatí 130 Kč

18. června se koná slavnostní rozloučení s předškoláky - začínáme v 15 hodin

25. června bude schůzka rodičů nově přijatých dětí v MŠ - začátek v 14. 30 hodin

Rodiče, prostudujte si na nástěnce prázdninový provoz našeho právního subjektu i ostatních táborských mateřských škol a urychleně nahlašte docházku svých dětí(provoz je určen hlavně pro děti pracujících rodičů!)

Přejeme vám krásné prázdniny a malým školákům šťastný vstup do ZŠ!

 

Zprávy