Obsah

Aktuality

Seznam přijatých uchazečů do MŠ Vančurova pro šk. rok 2019/2020

 

Vážení rodiče, vítáme vás a vaše děti po prázdninách v novém školním roce 2019/2020! 

 • Pro dětí, které navštěvují předškolní třídu a do konce měsíce srpna dovršily 5 let platí ze zákona povinná předškolní docházka. V případě nepřítomnosti dítěte jsou rodiče povinni do tří dnů dítě omluvit. 
 • Děti z předškolní třídy nebudou odpočívat v ložním prádle. Přinesou si z domova svůj polštářek a tenkou deku.
 • Začínáme zjišťovat zájem rodičů předškolních dětí o plavecký kurz (začínáme v pátek 20. září!) Poslední plavání bude 29.11. 
 • Prosíme rodiče, aby přinesli dětem do MŠ papírové kapesníky!
 • 11.září bude v MŠ divadlo pro všechny děti - začátek je v 10.15 a rodiče zaplatí 50 Kč
 • 24. 9. proběhne v MŠ focení dětí od 8 hodin
 • Nezapomeňte přinést svým dětem oblečení na převlečení (zvlášť do třídy a zvlášť na pobyt venku!)
 • Nejaktuálnější informace čtěte vždy na hlavní nástěnce před vchodem do MŠ, popř. na nástěnce před 1. třídou
 • 17. října - divadlo v MŠ od 9hodin- rodiče zaplatí 45Kč
 • 29. - 30. října budou podzimní prázdniny - v MŠ provoz nepřerušen (Žádáme rodiče o včasné nahlášení docházky svých dětí kvůli stravě!)
 • Od měsíce října již začínají kroužky (anglický, taneční - Atak)

 

Zprávy