Obsah

Organizace

Provoz mateřské školy: 06:30 - 16:30

Režim dne:
Režim je v každé třídě flexibilní a přizpůsoben věku a potřebám dětí
06:30 - 08:30   scházení dětí, volná hra
08:30 - 08:45   cvičení, pohybové hry
08:45 - 09:00   svačina
09:00 - 09:30   výchovně vzdělávací činnosti
09:30 - 11:30   pobyt venku
11:30 - 12:15   oběd, příprava na odpolední odpočinek
12:15 - 14:00   odpolední odpočinek
14:00 - 14:15   odpolední svačina
14:15 - 16:30   rozcházení dětí, volná hra, zájmová činnost